Hemoglobine
Matrix:
urinestaal
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:

Colorimetrische bepaling m.b.v. benzidine

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis