Hematocriet
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Sysmex XN-9100. De hematocriet (HCT) wordt berekend met de RBC pulshoogte detectiemethode. 
 
Deze parameter wordt ook aangeboden op de POCT XN-450 toestellen (zelfde methode).
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED/ ISO 22870 POCT
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
31-7-2020 11:22:24
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis