Heinz bodies
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending extramuros:
Geschikt staaltype voor analyse: EDTA volbloed; staal dient de dag van afname toe te komen op labo
Minimum staalvolume: 1 tube
Verzendingscondities: kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Opsporen van inclusies in de erytrocyten na supravitale kleuring met new methyleenblauw
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis