HbA1C
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: EDTA-volbloed
minimum staalvolume: 1 mL
verzendingscondities: kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Kation-exchange (CE) - HPLC met stapgradiënt elutie gevolgd door absorbantie meting bij 415 nm.
 
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
4 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
21-6-2021 15:00:06
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis