Hb F
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Hemoglobine F
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending extramuros:
Geschikt staaltype voor analyse: EDTA volbloed. Minimum staalvolume: 1 mL
Verzendingscondities: gekoeld
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
2-wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
HPLC (Bio-Rad)
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Verhoogd bij sommige gevallen van thalassemie en hemoglobinopathie
Deze test omvat ook:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis