Glycolen (Ethyleenglycol / Diethyleenglycol / 1,2-propyleenglycol)
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
uitgevoerd door ZNA Stuivenberg
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
28-4-2015 10:58:59
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis