Glucose: OGTT of dagcurve
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
fluoride tube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Fotometrie - eindpuntsmeting bij 340/410 nm (bichromatisch) / hexokinase, NAD+
(Siemens REF 11097592)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis