Glucose
Matrix:
vocht, gewrichtsvocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel)
Afnamerecipiënt:
steriele buis
steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie - eindpuntsmeting bij 340/410 nm (bichromatisch) / hexokinase, NAD+
(Siemens REF 11097592)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Analyse wordt door RIZIV enkel vergoed voor: gewrichtsvocht
Laatste wijziging goedgekeurd op :
27-9-2018 13:26:32
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis