Glucose
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
fluoride tube 

serumtube 

Patiëntvoorbereiding:
nuchter.
indien als dynamische test: tijd duidelijk vermelden op etiket (minimaal 4 tijden); dynamische test enkel op fluoridetube.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie - eindpuntsmeting bij 340/410 nm (bichromatisch) / hexokinase, NAD+
(Siemens REF 11097592)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
26-9-2018 15:37:21
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis