Glucose
Matrix:
CSV
Afnamerecipiënt:
steriele buis
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie - eindpuntsmeting bij 340/410 nm (bichromatisch) / hexokinase, NAD+
(Siemens REF 11097592)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis