Groeihormoon
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Humaan groeihormoon
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Patiëntvoorbereiding:
indien als dynamische test: tijd duidelijk vermelden op etiket
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,5 mL
bewaarcondities: < 1 dag: 2-8°C; > 1 dag: -20°C
verzendingscondities: 2-8°C
 
 
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Elektrochemiluminescentie
Cobas 8000 e801
Referentiewaarden:
Analysetijd:
4 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
9-9-2020 18:36:18
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis