GGT
Matrix:
bloed
Synoniemen:
gamma-glutamyltransferase
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie - kinetische meting bij 410/478 (bichromatisch) /
 γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitranilide, glycylglycine
(Siemens REF 11097597)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis