Gentamicine (dal)
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Patiëntvoorbereiding:
staalname juist voor toediening van gentamicine
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,2mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
PETINIA (Particle Enhanced Turbidimetric Inhibition Immunoassay)
(Siemens REF 11097516)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis