Gammahydroxyboterzuur
Matrix:
urinestaal
Synoniemen:
GHB
Vloeibare extasy
Vloeibare xtc
Afnamerecipiënt:
urinepot 


Patiëntvoorbereiding:
staalname zo snel mogelijk na inname
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: urinestaal
minimum staalvolume: 0,2mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen), Buiten de werkuren enkel na overleg met klinisch bioloog
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
UPLC gevolgd door MS
Acquity UPLC-TQD (Waters)
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
1-2-2016 15:43:35
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis