Fructosamine
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door AML

https://www.aml-lab.be/

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
12/06/2012
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis