Free androgen index
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Free testosterone index
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Berekening

Free androgen index = [testosterone (in nmol/L) / SHBG (in nmol/L)] x 100%

Referentiewaarden:
Analysetijd:
4 uren
Verantwoordelijke:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis