Flowcytometrische bepaling Foetale erytrocyten
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Foetomaternele bloeding
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending intramuros:
Op vrijdag dienen monsters voor 14 u op labo toe te komen
Minimum staalvolume: 3ml bloed in EDTA-buis
Verzendingscondities: kamertemperatuur
Bewaring buiten de uren: koelkast 4°C
Monsterverzending extramuros:
zie monsterverzending intramuros
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
De "FMH QuikQuant" kit wordt gebruikt om mbv flowcytometrie foetale rode bloedcellen te onderscheiden en te tellen in materneel bloed op Navios (Beckman Coulter). De test gebruikt een antilichaam gericht tegen hemoglobine F, aanwezig in foetale rode bloedcellen.
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Bij Rh- vrouwen die bevallen van een Rh+ kind wordt igv een foetomaternele bloeding >15 ml een extra dosis anti-D (Rh)-immuunglobulines (RhoGAM 300µg) toegediend.
Wordt niet uitgevoerd bij zwangerschap < 20 weken.
Analysetijd:
1 dag
Analysetijd in urgentie:
4 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
10-11-2021 10:11:30
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis