Flowcytometrische bepaling Klier
Matrix:
lymfeklierbiopt, biopt
Synoniemen:
Immuunfenotypering, leukemie, lymfoom
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

steriel recipiënt zonder fixatief
Monsterverzending intramuros:
niet verzenden via buizentransport
op vrijdag dienen stalen voor 14 u op labo toe te komen
Minimum staalvolume: Biopt in steriel recipiënt
Verzendingscondities: kamertemperatuur
Bewaring buiten de uren: koelkast 4°C biopt gedrenkt in PBS
Monsterverzending extramuros:
zie monsterverzending intramuros
Verzendingscondities: Biopt gedrenkt in sterieel fysiologisch water op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Immunofenotypering van celpopulaties met behulp van monoklonale antisera gericht tegen leukocytaire membraan- of cytoplasmatische antigenen op Navios (Beckman Coulter).
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Klassificatie van leukemieën en lymfomen met een immunologische methode.
Analysetijd:
3 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-3-2020 10:17:09
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis