Flowcytometrische bepaling Bloed
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Immuunfenotypering, leukemie, lymfoom
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending intramuros:
​op vrijdag dienen stalen voor 14 u op labo toe te komen
Minimum staalvolume: 3 ml bloed in EDTA-buis
Verzendingscondities: kamertemperatuur
Bewaring buiten de uren: kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:

zie monsterverzending intramuros

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
Immunofenotypering van celpopulaties met behulp van monoklonale antisera gericht tegen membraan- of cytoplasmatische antigenen op Navios (Becman Coulter).
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Klassificatie van leukemieen en lymfomen met een immunologische methode.
Analysetijd:
3 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-3-2020 10:12:28
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis