Factor VIII:C antigen
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
citraattube 

Monsterverzending extramuros:
Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
maandelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
ELISA
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening aan de patiënt:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis