PCR enterovirussen
Matrix:
CSV, Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht
Synoniemen:
Enterovirus PCR
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Patiëntvoorbereiding:
geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: CSV
minimum staalvolume: 0,25 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
driemaal per week, op maandag, woensdag en vrijdag. Monster vóór 10 uur op labo. In overleg met klinisch bioloog zelfde dag uitgevoerd
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Extractie van RNA uit matrix in Nuclisens easyMAG toestel (Biomérieux). Omzetting RNA in cDNA in Veriti toestel (Applied Biosystems) en real-time PCR in Lightcycler 480 toestel (Roche).
Referentiewaarden:
Detectielimiet: afhankelijk van serotype. Detectielimiet 19.000 kopies per ml met synthetisch virus.


(Meer informatie)
RIZIV nomenclatuur:
556791-556802
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:
Deze verstrekking kan slechts worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden:
1° Symptomen van virale meningitis of meningo-encephalitis. Maximaal 1 bepaling per episode.
2° Acute pericarditis en/of myocarditis. Maximaal 2 afnames per episode.
3° Prenatale diagnose op amniosvocht van congenitale infectie, enkel in gevallen van duidelijke echografische diagnose van foetale groeiachterstand, polyhydramnios, oligohydramnios, pleura- of pericarduitstorting, abdominale hyperechogeniciteit, abdominale calcificaties of van mors in utero. Maximaal 1 bepaling.
Analysetijd:
3 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
18-7-2018 9:20:07
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis