Eiwitelektroforese
Matrix:
urinestaal
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: urinestaal
minimum staalvolume: 5,0 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
2-wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Eiwitelektroforese op agarose gevolgd door immuunfixatie met antisera gericht tegen glomerulaire en tubulaire eiwitten
Hydragel Urine Profil(e) - Sebia
HYDRASYS Focusing
Sebia
Referentiewaarden:
Analysetijd:
8 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis