Eiwitelektroforese
Matrix:
24u-urineverzameling
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Patiëntvoorbereiding:
zie instructies 24u-urineverzameling
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: 24-uursverzameling
minimum staalvolume: 5,0 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
driemaal per week
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Eiwitelektroforese op agarose gevolgd door immuunfixatie met antisera gericht tegen glomerulaire en tubulaire eiwitten
Hydragel Urine Profil(e) (Sebia)
HYDRASYS Focusing (Sebia)
 
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-1-2021 11:59:03
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis