Eiwit totaal
Matrix:
vocht, gewrichtsvocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel)
Afnamerecipiënt:
steriele buis
steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie - eindpuntsmeting bij 470/600 nm (bichromatisch) / pyrogallolrood, molybdaat
(Siemens REF 11097543)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Analyse wordt door RIZIV enkel vergoed voor: gewrichtsvocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
23-11-2020 16:20:50
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis