Eiwit totaal
Matrix:
24u-urineverzameling
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Patiëntvoorbereiding:
zie instructies 24u-urineverzameling
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Fotometrie - eindpuntsmeting bij 470/600 nm (bichromatisch) / pyrogallolrood, molybdaat
(Siemens REF 11097543)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Reflextesting:
analyse bij voorkeur uitgevoerd op 24u-urineverzameling
analyse kan eveneens op een urinestaal uitgevoerd worden
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
23-11-2020 16:22:38
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis