DHEA-sulfaat
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Dehydroepiandrosterone sulfaat
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,75 mL
bewaarcondities: < 48u: 2-8°C; > 48u: -20°C (max. 2 maanden)
verzendingscondities: < 48u: kamertemperatuur; > 48u: -20°C
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Elektrochemiluminescentie
Cobas 8000 e801
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
4 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis