Densiteit
Matrix:
24u-urineverzameling
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Patiëntvoorbereiding:
zie instructies 24u-urineverzameling
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Clinical refractometer T2-NE (Atago)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
23-1-2013 9:12:31
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis