D-dimeren
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
citraattube 

Monsterverzending extramuros:
Geschikt staaltype voor analyse: plaatjesarm citraatplasma
Minimum staalvolume: 1 mL
Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Immunoturbiditeitsmeting op Sysmex CS-5100 (Siemens)
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Aspecifieke stijging bij infectie, postoperatief, zware inspanningen, sepsis, diffuse intravasale stolling, thrombose, longembolie. Hoge negatieve predictieve waarde met betrekking tot uitsluiting van diep veneuze thrombose en longembolie.
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
13-8-2013 9:40:44
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis