D-Aminolevulinezuur
Matrix:
24u-urineverzameling
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
3-11-2014 13:23:31
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis