PCR Cytomegalovirus kwalitatief
Matrix:
CSV, biopt, oculair monster, amnionvocht, BAL, Test geaccrediteerd voor lumbaal vocht en vruchtwater
Synoniemen:
PCR CMV kwalitatief
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

amnionvocht: steriel potje;biopt: steriel potje;oculair monster: wisser (bij voorkeur eSwab van Copan), steriel potje;respiratoir monster: steriel potje
Patiëntvoorbereiding:
geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist;
biopt: niet fixeren
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:

geschikt staaltype voor analyse: CSV, biopt (niet gefixeerd), BAL, amnionvocht, oculair monster
minimum staalvolume: 0,25 ml , voor plasma 550 µl, voor amnionvocht 1050 µl.
verzendingscondities: op kamertemperatuur

Wissers: katoen, dacron of flocked (bij voorkeur eSwabs van Copan); droog in steriel recipiënt of in universeel of virus transportmedium

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
tweemaal per week
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
DNA extractie met Nuclisens easyMAG toestel (Biomérieux) en real-time PCR met Lightcycler 480 (Roche)
Referentiewaarden:
Detectielimiet: 120 kopies/ml


(Meer informatie)
Klinische relevantie:
Vermoeden CMV infectie met CNS aantasting; monster: lumbaal vocht
Vermoeden CMV infectie met pneumonie;monster: BAL
Prenatale diagnose van congenitale CMV infectie; monster: vruchtwater
Vermoeden CMV infectie met retinitis; monster: oculair monster

Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
3 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Neen
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
9-8-2021 14:28:35
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis