Cystine (kwalitatief)
Matrix:
urinestaal
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
2-wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:

visueel colorimetrisch - Brandreactie (vrije thiolgroep + natriumnitroprussiaat)

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis