Cyclosporine (dal)
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Neoral®
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Patiëntvoorbereiding:
staalname juist voor volgende toediening van cyclosporine
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse:EDTA-volbloed
minimum staalvolume: 0,5mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
2D-vloeistofchromatografie gevolgd door tandem massaspectrometrische detectie.
Referentiewaarden:

​100 - 400 µg/L


(Meer informatie)
Klinische relevantie:

​Therapeutische drugmonitoring.

Analysetijd:
4 uren
Analysetijd in urgentie:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
1-3-2019 12:00:11
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis