Cryoglobulinen identificatie
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Op 37°C voorverwarmde serumtube
Monsterverzending intramuros:
Op 37°C
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum afkomstig van volbloed gestold op 37°C
minimum staalvolume: 1,0 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
tweemaal per week
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
nefelometrische dosage van IgG, IgA, IgM: BN II (Siemens)
turbidimetrische dosage van reumafactor en CRP: Atellica (Siemens)
immuunfixatie op heropgelost precipitaat: Hydrasys LC (Sebia)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 week
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
17-9-2019 13:28:26
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis