Cryofibrinogeen
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
citraattube 

op 37°C
Patiëntvoorbereiding:
lege tube voorverwarmen op 37°C (voor de bloedafname)
monster op dienst en gedurende verzending bewaren op 37°C
Monsterverzending intramuros:
op 37°C
Monsterverzending extramuros:
op 37°C
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks, enkel op maandag na afspraak
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Neerslag van fibrinogeen na bewaring van het monster bij 4°C gedurende 5 dagen.
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
31-7-2017 16:44:16
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis