Creatinineklaring
Matrix:
24u-urineverzameling, bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

urinepot zonder additief
Patiëntvoorbereiding:

zie instructies 24u-urineverzameling

vereist naast 24u-urineverzameling een serumstaal

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Berekening
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis