C-peptide
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Patiëntvoorbereiding:
indien als dynamische test: tijd duidelijk vermelden op etiket
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,75 mL
bewaarcondities: < 24u: 2-8°C; > 24u: -20°C (max. 30 dagen)
verzendingscondities: < 24u: 2-8°C; > 24u: -20°C
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Elektrochemiluminescentie
Cobas 8000 e801
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
4 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-11-2017 15:10:18
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis