Cortisol vrij
Matrix:
24u-urineverzameling
Synoniemen:
Urinaire vrije cortisol
UFC
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Patiëntvoorbereiding:
zie instructies 24u-urineverzameling
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: 24u-urineverzameling
minimum staalvolume: 2 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
UPLC gevolgd door MS, na voorafgaande solid-phase extraction
Acquity UPLC-TQD (Waters)
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
5-6-2014 13:22:46
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis