Collageen crosslinks
Matrix:
urinestaal
Synoniemen:
pyridinoline
desoxypyridinoline
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: urinestaal
minimum staalvolume: 5 mL
verzendingscondities:kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
maandelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Ion Pair Reversed Phase (IPRP) - HPLC gevolgd door fluorimetrische detectie
Biorad MDMS-installatie, fluorimeter Shimadzu FR551
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis