Collageen crosslinks
Matrix:
24u-urineverzameling
Synoniemen:
pyridinoline
desoxypyridinoline
Afnamerecipiënt:
urinepot zonder additief
Patiëntvoorbereiding:
zie instructies 24u-urineverzameling
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: 24-uursverzameling, minimum staalvolume: 5 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
maandelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Ion Pair Reversed Phase (IPRP) - HPLC gevolgd door fluorimetrische detectie
Biorad MDMS-installatie, fluorimeter Shimadzu FR551
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
23-1-2013 9:09:34
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis