Clomipramine
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Anafranil
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
uitgevoerd door ZNA
Referentiewaarden:
Opmerking:

Test omvat ook bepaling van de actieve metaboliet Norclomipramine.​

Verantwoordelijke:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis