CK
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Creatine kinase
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie - kinetische meting bij 340/596 nm (bichromatisch) / creatine fosfaat, ADP, glucose, hexokinase, glucose-6-fosfaat dehydrogenase, NADP+ (naar IFCC methode gestandaardiseerd)
Atellica (Siemens)
 
(Siemens REF 11097640)
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis