PCR Chlamydophila pneumoniae
Matrix:
respiratoir monster, biopt, Test geaccrediteerd voor keelwissers, nasopharynx aspiraten en BALs.
Synoniemen:
Chlamydia pneumoniae PCR
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

wisser MD/MI Patiëntvoorbereiding:
geen specifieke patiëntvoorbereiding vereist;
biopt: niet fixeren
Monsterverzending intramuros:
op kamertemperatuur
Monsterverzending extramuros:

geschikt staaltype voor analyse: respiratoir monster, biopt (niet gefixeerd)
minimum staalvolume: 0,25 mL

verzendingscondities: op kamertemperatuur

Wissers: katoen, dacron of flocked; droog in steriel recipiënt of in universeel of virus transportmedium. Bij voorkeur eSwabs (Copan).


Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks, Enkel op werkdagen
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Extractie DNA uit matrix met Nuclisens easyMAG toestel (Biomérieux). Amplificatie DNA met real-time PCR in Lightcycler 2.0 toestel (Roche).
Referentiewaarden:
Detectielimiet: 5,45 inclusie vormende eenheden per ml (5,45 IFU/ml)


(Meer informatie)
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
3 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja, indien op BAL bij orgaantransplantpatiënt
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
8-7-2021 15:28:08
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis