Flowcytometrische bepaling CD34+ cellen (% en absoluut)
Matrix:
aferaat (vers of ingevroren), bloed, beenmergaspiraat
Synoniemen:
flowcytometrie, immuunfenotypering, stamcel, stamceltransplantatie
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

verse stalen in EDTA-buizen en ingevroren stalen in cryotubes
Monsterverzending intramuros:
EDTA-bloed en aferaten zo snel mogelijk naar het labo brengen.
Niet verzenden via buizentransport.
Ingevroren afereseprodukten dienen op droog ijs naar het labo gebracht te worden.
 
 
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
Flowcytometrische bepaling van het percentage en absoluut aantal (c/µl) levende CD34+ cellen in perifeer bloed of beenmergaspiraat en in afereseprodukten voor en na invriezen op een Navios flowcytometer (Beckman Coulter).
Referentiewaarden:
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
3 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
23-10-2020 10:56:50
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis