Carboxyhemoglobine
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
heparinespuit
lithiumheparinetube 

Monsterverzending extramuros:
Geschikt staaltype voor analyse: EDTA volbloed (tube niet openen!); staal na afname onmiddellijk naar labo versturen, staal dient binnen 2 uur na afname toe te komen op labo
Minimum staalvolume: 1 tube
Verzendingscondities: kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Rapidlab (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
onmiddellijk
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
27-2-2014 11:21:44
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis