Capacitatie van spermatozoa voor inseminatie
Matrix:
semen
Aanvraagformulier:
Afnamerecipiënt:
steriel potje (minimum volume 100 mL)
Patiëntvoorbereiding:
sexuele abstinentie gedurende 2 tot 7 dagen; staal na masturbatie in steriel potje storten; geen gebruik van condoom en geen voorafgaande betrekkingen; staal volledig opvangen in potje.
Monsterverzending intramuros:
staal dient binnen 30 minuten na afname op labo toe te komen.
op kamertemperatuur of op 37°C.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
Centrifugatie, al dan niet over discontinue densiteitsgradiënt, en microscopie met fasecontrastmicroscoop.
Referentiewaarden:
>= 2 x 10*6 snel progressieve spermatozoa

(Meer informatie)
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Opmerking:
wordt enkel uitgevoerd bij intrauterien inspuiten van spermatozoa na capacitatie (K.B. 2/7/2008)
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-10-2013 10:44:02
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis