Calcium geïoniseerd
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
lithiumheparinetube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur, niet voor onderaanneming
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Rapidlab 1245 (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
onmiddellijk
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
27-5-2015 15:49:16
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis