Calcitonine
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

serum diepgevroren
Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
uitgevoerd door AML
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
20-4-2017 17:00:12
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis