C1 esterase inhibitor (functioneel)
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
citraattube 

Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: citraatplasma
minimum staalvolume: 0,1 mL
verzendingscondities: diepgevroren
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
3-wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Colorimetrisch op microtiterplaat na toevoeging van gekende hoeveelheid C1 esterase
ELISA-reader
Labsystems Multiscan MS
Referentiewaarden:
Analysetijd in urgentie:
8 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis