NT-proBNP
Matrix:
bloed
Synoniemen:
N-terminal pro-Brain natriuretic peptide
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Chemiluminescentie / 2‑site sandwich immunoassay
Atellica (Siemens)
 
(Siemens REF 11200588)
Referentiewaarden:
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
21-9-2017 11:51:53
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis