Benzodiazepines confirmatie
Matrix:
urinestaal
Afnamerecipiënt:
urinepot 


Patiëntvoorbereiding:
staalname zo snel mogelijk na inname
Monsterverzending extramuros:
geschikt staaltype voor analyse: urinestaal
minimum staalvolume: 10mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
UPLC gevolgd door MS
Acquity UPLC-TQD (Waters)
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis